TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7460

Trở lại
420,000 ATM

Phái: Quạt

Server: Shuriken & Tessen

Level: 90

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 6 món +12 ,4 món +14 ,max sách ,

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: