TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7461

Trở lại
300,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Shuriken & Tessen

Level: 93

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 7 món +12 , 1 món +14 ,1 món +11

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: