TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7557

Trở lại
1,350,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 130

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: full 14,sx5s tb4466,8stn,1skn,2m yên,có skill 10x

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: