TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7559

Trở lại
420,000 ATM

Phái: Quạt

Server: Shuriken & Tessen

Level: 108

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: mắt 2,7m13 3m12,st5s tb2532,max sách,5 bánh,hết yên,có skill 10x

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: