TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7570

Trở lại
320,000 ATM

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 86

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 2 món +14 ,8 món +12 ,max sách ,sói 2cm

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: