TÀI KHOẢN NINJA SỐ #9658

Trở lại
110,000 ATM

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 69

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: Vũ khí +13 găng 12 f8 , sói lv21, max sách

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: