TÀI KHOẢN NINJA SỐ #9665

Trở lại
550,000 ATM

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 101

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 1m14 full 12,sx5s tb3533,8stn,8m yên,có skill 10x

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: