TÀI KHOẢN NINJA SỐ #9703

Trở lại
1,400,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 130

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: vũ khí +16 ,sét +14 ,8 sách ,siêu xe 5 sao , rương 537tr yên