Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
tieu 69 sv3 vk13 mcs học 11 sách 2b sx tl6666 còn 118m yên gần ...
Cấp độ: 69
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
tieu 60 sv1 sói tl9666...
Cấp độ: 60
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,550,000đ
kunai 103 sv2 vk mcs học 11 sách sx tl6653 còn 305m yên có skil...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,370,000đ
tieu 103 sv2 học 8stn 1skn sói tl6432 còn 45m yên max skil9x...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,220,000đ
kunai 130 sv5 vk mcs ngọc 2v 2 1v3 học 8stn 1skn sx tl5444 còn ...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT:
1,150,000đ
full 12,st5s tb5666,14 bánh,max sách,12m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
420,000đ
mắt 2,full 12,st tb1540,8stn,1m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
full 12,89m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
330,000đ
1m16 full 14,sx2s 2cm tb0210,8stn,10m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
full 12 2m8,trâu tb0210,90m yên...
Cấp độ: 32767
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
6 món +14 ,4 món +12 ,10 sách ,sói 5 sao ngon tbs5555...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
set +12 ,mắt 3 ,8 sách...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
7 món +14 ,3 món +16 ,max sách ,max bánh ,siêu xe 5 sao tbs4566...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,650,000đ
8 món +12 , rương 43tr yên...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
vũ khí +16 ,sét +14 ,8 sách ,siêu xe 5 sao , rương 537tr yên...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,400,000đ
8 món +12 ,2 món +14 ,max sách ,4 bánh ,sói 4 sao ngon...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
600,000đ
quạt 60 full 14 ngon full tl...
Cấp độ: 60
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,450,000đ
Vk12...
Cấp độ: 49
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
Vk12...
Cấp độ: 48
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
Vk12...
Cấp độ: 83
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ