Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
....
Cấp độ: 61
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
45,000đ
....
Cấp độ: 60
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
49,999đ
....
Cấp độ: 63
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
45,000đ
....
Cấp độ: 63
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
49,999đ
....
Cấp độ: 63
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
49,999đ
....
Cấp độ: 63
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
....
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
Kiếm 81 9m12 cả vk 1m8,st 2sao 3tb264,4m yên...
Cấp độ: 81
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ
vk11 full10 155 triệu yên...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
24 triệu yên...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
8tr yên...
Cấp độ: 63
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
60,000đ
acc ngon...
Cấp độ: 63
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
23tr yên...
Cấp độ: 71
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
23tr yên...
Cấp độ: 71
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
4mon 12 cả vk...
Cấp độ: 56
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
180,000đ
5 món 14...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
vk13 ,5 món 12...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
sói ngon 5sao, 2 mon 12...
Cấp độ: 62
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
acc ngon...
Cấp độ: 61
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
60,000đ
acc ngon...
Cấp độ: 75
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ