Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
9 món +14 ,1 món +12 ,sói 5 sao ngon ,tbs4555 ,...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,050,000đ
kiem 70 sv4 vk14 mcs học 8stn sx lv100 5sao tl4645 còn 7m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,350,000đ
cung 115 sv1 sói lv100 5sao tl7867 max skil910x...
Cấp độ: 115
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,530,000đ
tieu 103 sv4 học 8stn 1skn 1b sói lv100 5sao tl4633 còn 10m yen...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,750,000đ
dao 103 sv4 vk mcs học 8stn sói lv100 5sao tl5666 còn 78m yên c...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,100,000đ
cung 115 sv3 sx lv100 5sao tl3645 max skil910x...
Cấp độ: 115
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
970,000đ
7 món +12...
Cấp độ: 81
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
cung 103 sv1 yooi tl5 học 8stn sói tl223 có skil10x còn 71m yên...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
tieu 70 sv4 bùa tl3 gt+yr tl4 vk tl5 học 11 sách 1b sói lv100 5...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
8 món +12...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kunai 113 sv2 vk mcs học 8stn 2b xe máy lv100 5sao tl2544 còn 1...
Cấp độ: 113
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,160,000đ
tieu 115 sv3 3m16 sx lv100 5sao tl5666 còn 984 triệu yên max sk...
Cấp độ: 115
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,050,000đ
tieu 60 sv2 vk mcs học 11 sách 1b sói lv100 5sao tl4656...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,380,000đ
8 món +14 ,2 món +12,sói 5 sao ,tbs4566, rương 1494 lượng ,292t...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
850,000đ
5 món +15 ,4 món +14 ,1 món +12 ,sói 5 sao ngon .phân thân tiêu...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
8 món +12 , sói 5 sao ngon...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
4 món +15 ,6 món +14 ,có xe máy 5 sao ,siêu xe 5 sao ,rương 366...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
full 12 2m8,sx5s 2cm tb0645,8stn, hết yên...
Cấp độ: 80
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
530,000đ
tieu 103 sv2 3m16 sx lv100 5sao tl5766...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,070,000đ
tieu 103 sv2 học 8stn 1skn 1b sx lv100 5sao tl5656 có skil10x c...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ