Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
Lvt...
Cấp độ: 48
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
230,000đ
Quạt Buff...
Cấp độ: 77
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
vu khí +12 ,siêu xe ngon ,rương 27tr yên...
Cấp độ: 80
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
tieu 125 sv4 học 8stn sói tl5543 còn 54m yên max skil910x...
Cấp độ: 125
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
dao 103 sv4 sx tl3321 học 8stn có skil10x...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
680,000đ
quạt 90 sv5 vk mcs học 11 sách sx tl6544 còn 658m yên max skil9...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,540,000đ
cung 110 sv1 học 11 sách sx tl5443 còn 56m yên max skil9x có sk...
Cấp độ: 110
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
990,000đ
Vip 49...
Cấp độ: 49
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
780,000đ
Lvt...
Cấp độ: 44
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
5m12 5m8,8stn,88m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
full 12,sx tb122,110m yên...
Cấp độ: 100
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
380,000đ
sx5s tb4445,116m yên,có skill 10x,pt tiêu 77...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,050,000đ
2 món +12 ,rương 142tr yên...
Cấp độ: 88
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
vu khí +12...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
cung 80 sv5 học 4stn còn 4m yên...
Cấp độ: 80
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
170,000đ
cung 60 sv1 vk mcs học 8stn sói tl4333 còn 9m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
210,000đ
dao 130 sv2 vk16 mcs max skil910x còn 232m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
3,000,000đ
tieu 130 sv5 học 8stn sx tl6654 còn 450m yên max skil10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
tieu 130 sv4 học 8stn 2skn sói tl6666 còn 321m yên max skil10x...
Cấp độ: 130
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
kiem 115 sv3 học 11 sách 1b sói tl6663 max skil10x còn 766m yên...
Cấp độ: 115
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ