Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
2 món +12 ,có yoroi...
Cấp độ: 76
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
dao 59 sv2 vk mcs học 8stn sói tl6643...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
510,000đ
kiem 49 sv6 sói tl643 có trâu còn 94m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
430,000đ
kunai 59 sv4 vk tl6 giày tl5 học 8stn sói tl5443 còn 85m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
dao 70 sv1 học 8stn sx tl31 còn 17m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
190,000đ
kunai 60 sv2 học 8stn 1skn sói tl5443 còn 8m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
530,000đ
quạt 130 sv5 sói tl6631 con 45m yên max skil10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
610,000đ
tieu 130 sv5 vk14 mcs học 8stn sói tl6663 còn 107m yên max skil...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kunai 69 sv4 trâu tl663 còn 103m yên học 8stn...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
kunai 49 sv1 học 11 sách sói tl6666 còn 446m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
310,000đ
quạt 108 sv2 yoroi tl6 học 11 sách sói tl6433 còn 8m yên co ski...
Cấp độ: 108
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
460,000đ
dao 80 sv4 học 8stn sói tl6621 có đao 8x c8...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
160,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 50
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kiem 130 sv1 vk mcs học 8stn 1b sx tl5554 còn 102m yên max skil...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,550,000đ
kunai 110 sv4 vk mcs sói tl6666 còn 98m yên max skil9x có skil1...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
2,130,000đ
tieu 70 sv5 vk mcs sói tl9865 còn 192m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
quạt 110 sv4 3m16 học 11 sách 1b sx tl6664 còn 237m yên max ski...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT:
2,380,000đ
tieu 60 sv4 full set mcs học 8stn sói tl7666 còn 300m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
cung 80 sv4 vk mcs học 8stn 1skn sx tl6544...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,180,000đ
dao 130 sv2 4m16 vk mcs sói lv100 5sao tl6655 max skil910x còn ...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
2,940,000đ