Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
tieu 80 sv2 nic 1nv yoroi tl4 học 8stn sói tl32 còn 39m yên...
Cấp độ: 80
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
kiem 69 sv1 học 3 bánh sói tl3221 còn 24m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
310,000đ
dao 58 sv1 vk14 mcs học 8stn nic 1nv...
Cấp độ: 58
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
420,000đ
tieu 49 sv4 học 8stn 1b sói tl43...
Cấp độ: 49
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
360,000đ
kunai 59 sv1 học 8stn sói tl32...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
kiem 70 sv4 vk14 mcs học 8stn có đồ làm dv sói tl5441 còn 80m y...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
490,000đ
kiem 92 sv4 học 8stn sói tl42 còn 252m yên...
Cấp độ: 92
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kiem 93 sv4 yoroi tl3 vk mcs...
Cấp độ: 93
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
330,000đ
dao 42 sv1 còn 1048 lượng vk mcs học 11 sách giáp tl6 57m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
470,000đ
ku nai 58 sv4 học 11 sách sói tl3222 cofnn 63m yên...
Cấp độ: 58
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
kiem 103 sv1 vk14 học 8stn còn 57m yên có skil10x...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
kunai 42 sv1 học 2stn còn 15m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
dao 60 sv5 nic 1nv vk mcs học 8stn sói tl4431 còn 37m yên có đồ...
Cấp độ: 60
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
440,000đ
tieu 90 sv4 học 5 sach còn 67m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
360,000đ
dao 74 sv4 vk14 học 4stn...
Cấp độ: 74
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
440,000đ
kiem 49 sv5 học 8stn tb tl542 còn 45m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
dao 42 nic 1nv sv1 vk mcs học 8stn còn 33m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
180,000đ
kiem 40 sv2 vk mcs...
Cấp độ: 40
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
kiem 90 sv1 vk mcs sx tl3321 còn 24m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
530,000đ
kiem 46 sv1 học 8stn tb tl531 còn 44m yên...
Cấp độ: 46
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ