Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
kiem 110 sv5 vk mcs sx tl6767 96m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
5,000,000đ
kiem 80 sv2 11 sách 10bbh sx tl6666 1 tỉ yên...
Cấp độ: 80
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kiem 99 sv4 vk mcs 8stn sói tl4633 72m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
950,000đ
tieu 90 sv4 vk mcs 8stn sx tl6666 137m yên max skil9x...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
vũ khí +14 ,sét +12 ,8 sách ,siêu xe ngon 2sao...
Cấp độ: 69
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
4 món +15 ,5 món +14 ,1 món +12 ,max sách ,max bánh ,sói 5sao n...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
8 món +14 ,2 món +12 , max sách ,14 bánh ,sói 5sao ngon...
Cấp độ: 69
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
9 món +12 ,1 món +14 ,siêu xe 5sao ngon ,cải trang vĩnh viễn...
Cấp độ: 95
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
kunai 90 sv7 8stn 10bbh 7bpl 800m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
520,000đ
kiem 60 sv4 vk mcs 8stn 20 bánh sói tl5766 180m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,150,000đ
kiem 130 sv2 11 sách sx tl6666 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
860,000đ
kiem 80 sv1 vk14 8stn 5bbh sx tl2333 406m yên...
Cấp độ: 80
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
đao 110 sv6 vk mcs 8stn 10bbh 7bpl sói tl6666 260m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Tone
Class: Đao
TTGT: Không
440,000đ
kunai 42 sv6 vk mcs 8stn soi tl863 426m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
360,000đ
kunai 90 sv1 vk mcs 8stn 10bbh sói tl6766 125m yên max skil9x...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,700,000đ
dao 59 sv1 7m14 8stn 5 bánh xe tl2422 118m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
950,000đ
kiem 69 sv6 8stn 10bbh 53m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
360,000đ
tieu 90 sv3 vk tl5 gt tl6 8stn 110m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
cung 81 sv2 sx 5sao 11m yên...
Cấp độ: 81
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
140,000đ
kiem 90 sv2 vk16 mcs 8stn 20 bánh sói tl6766 370m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,200,000đ