Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
quat 90 sv2 set 14 vk mcs 8stn 10bbh sx tl1636...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
cung 90 sv5 8stn sói tl631 80m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
210,000đ
kiem 100 sv2 9m14 cả vk sói tl2544 11 sách...
Cấp độ: 100
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
cung 90 sv1 sói tl2543 8stn...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
kiem 70 sv5 8stn 170m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
cung 70 sv5 vk14 8stn xm tl3433...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
dao 90 sv1 mắt 5 vk mcs 8stn 18 bánh sói tl5665 430m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
880,000đ
cung 90 sv1 10 sách sói tl2554...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
170,000đ
cung 79 sv4 sx tl2534 8stn...
Cấp độ: 79
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
kiem 90 sv4 6m16 cả vk mcs 8stn 20 bánh sói tl4665...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,150,000đ
tieu 80 sv4 set 14 11 sách 130m yên...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
cung 70 sv3 11 sách sói tl2333...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
180,000đ
tiu 90 sv6 8stn sói tl3634 220m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
kiem 115 sv5 3m16 8stn 10bbh sói tl6866...
Cấp độ: 115
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
kunai 90 sv6 vk mcs 8stn 170m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
240,000đ
kunai 79 sv5 sx 5sao vk tl3 8stn...
Cấp độ: 79
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
cung 78 sv2 8stn 2b sói tl4644...
Cấp độ: 78
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
170,000đ
cung 70 sv4 9m14 cả vk mcs 8stn sói tl5545 34m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
410,000đ
quat 60 sv2 11 sách 2b sói tl52...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
270,000đ
tieu 99 sv4 2m16 sói tl6777 11 sách 10 bánh...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ