Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
Quạt 67 set 6x+8,+9...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Tiêu 75 sv2 vk+8, full+8, còn 4tr2 yên...
Cấp độ: 75
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 66 vk+9, set 6x+full +8 ,...
Cấp độ: 66
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 66 vk+9, set 6x+full +9 ,...
Cấp độ: 66
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Kunai 40 vk+11, full+8,...
Cấp độ: 40
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 40 vk+11...
Cấp độ: 40
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 74 vk+8, full+8, còn 40tr yên...
Cấp độ: 74
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 70 full 8...
Cấp độ: 70
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 70 full 8...
Cấp độ: 70
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 70 full 8...
Cấp độ: 70
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 70 full 8...
Cấp độ: 70
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 70 vk10 full 8...
Cấp độ: 70
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
vu khí +12 ,có mắt 2...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ
vu khí +14 ,6 món +12...
Cấp độ: 95
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
270,000đ
8 món +12 ,1 món +14, sói 4 sao ngon...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
2 món +16 ,8 món +14 ,rương 369tr yên...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,350,000đ