Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
full 14,sx5sao tb4646,122m yên...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
quat 73 sv7 11 sách 20 bánh sói tl3643 97m yên...
Cấp độ: 73
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
380,000đ
tieu 99 sv2 vk mcs 8stn 20 bánh xm tl6666 1 tỉ 300m yên 1630 lư...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,700,000đ
tieu 70 sv6 11 sách 20 bánh sói tl4664 190m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
tieu 70 sv2 vk16 mcs 11 sách 10bbh sx tl6969...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,400,000đ
kiem 103 sv2 2m16 8stn 19 bánh sx tl3333 480m yên max skil9x...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
770,000đ
tieu 90 sv2 11 sách 20 bánh sói tl1665 max skil9x 50m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
kiem 83 sv2 11 sách 20 bánh sói tl2542 155m yên 3640 lượng xm 2...
Cấp độ: 83
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
880,000đ
vũ khí +15 ,2 món +16 ,7 món +14 ,max sách ,11 bánh ,siêu xe 5s...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
850,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 81
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 78
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
max buff ,full map...
Cấp độ: 74
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
9 món +14 ,1 món +12 ,max sách ,sói 5sao ngon rương 250tr yên...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
sét +12 ,max sách ,sói 5sao ngon ,rương 110tr yên...
Cấp độ: 50
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
sét +12 ,max sách...
Cấp độ: 79
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
8 món +12 ,2 món +14 ,8 sách ,rương 166tr yên...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
Tiêu 90 7m14 3m12 , full tinh luyện , m3 , sói 5s 2cm tc hp ftb...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
780,000đ
2 món +16 cả vk ,8 món +14 ,8 sách ,7 bánh ,sói 5sao ngon tbs77...
Cấp độ: 120
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,350,000đ
Kunai 99 3m16 4m15 3m14 , 7mtl , ctvv , sói 5s 2cm tc mp ftbs 6...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
Kiếm 99 5m15 5m14, 7mtl , sói 5s 2cm tc kháng - tbs 2232 , 8stn...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
780,000đ