Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
3 món +12 ,có mắt 2 ,8 sách ,4 bánh...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
9 món +12 ,1 món +14 ,8 sách ,sói 5 sao ngon ,rương 75tr yên...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
2 món +15 ,4 món +14 ,4 món +13 , 9 sách ,sói 5 sao ngon tbs666...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
950,000đ
6 món +12 ,1 món +14 ,vk tl0 ,8 sách ,sói 5 sao...
Cấp độ: 73
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
370,000đ
kunai 90 sv2 nic 1nv vk mcs còn 16m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
530,000đ
1m14 full 12,st 2cm tb,8stn,7m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
380,000đ
kunai 49 sv1 học 8stn sói tl633 còn 15m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
670,000đ
cung 99 sv5 học 8stn sói tl7766 còn 204m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
2,140,000đ
kunai 70 sv3 vk mcs học 11 sách 1b sx tl5555 còn 643m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,170,000đ
tieu 130 sv2 sx tl6666 max skil910x còn 918m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,220,000đ
tieu 103 sv1 vk14 sx tl5554 học 8sn 1skn có skil10x...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,270,000đ
kiem 110 sv4 vk15 mcs học 8stn sói tl4221 còn 100m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
710,000đ
tieu 59 sv6 vk14 mcs học 8stn sói tl6533 rương đá 8...
Cấp độ: 59
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,020,000đ
cung 130 sv5 còn 27m yên max skill910x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
870,000đ
dao 120 sv1 7m14 học 11 sách còn 317m yên max skil910x...
Cấp độ: 120
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
910,000đ
tieu 69 sv3 vk13 mcs học 11 sách 2b sx tl6666 còn 118m yên gần ...
Cấp độ: 69
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
570,000đ
kiem 60 sv2 vk mcs học 8stn 1skn sói tl6654 còn 19m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,550,000đ
tieu 60 sv1 sói tl9666 còn 317m yên 60 lượng...
Cấp độ: 60
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,270,000đ
cung 130 sv5 sói tl6533 còn 73m yên max skil10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
550,000đ
kunai 103 sv2 vk mcs học 11 sách sx tl6653 còn 305m yên có skil...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,650,000đ