Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
tieu 103 sv1 sói tl6433 còn 410m yên max skil9x có ski10x...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
570,000đ
tieu 79 sv2 vk mcs học 11 sách 6b xe máy tl8666 còn 216m yên rư...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
sét +12 ,8 sách ,sói 2cm...
Cấp độ: 69
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
vũ khí +12 tl0 ,siêu xe 5 sao ngon ,rương 116tr yên...
Cấp độ: 77
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
320,000đ
9 món +12 ,1 món +14 ,sói 5 sao ngon...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
550,000đ
Cung 50 vk4x mcs +12 tinh luyện 8 đã khảm 1v ngọc 2, găng+12 ti...
Cấp độ: 50
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
full 12,st tb3333,8stn,153m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
full 14,sx5s 2cm tb8658,max sách,762m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,300,000đ
full 12,lân tb0532,8stn,17 bánh,56m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
600,000đ
sét +15 ,9 sách ,8 bánh ,sói 5 sao ngon tbs5546 , rương 488tr y...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,400,000đ
6 món +12 ,max sách ,max bánh ,sói 5 sao ngon tbs4665...
Cấp độ: 122
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
750,000đ
9 món +14 ,1 món +12, max sách ,sói 5 sao...
Cấp độ: 100
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
7 món +12 ,3 món +14 ,max sách ,17 bánh ,xe máy 5 sao ,rương 93...
Cấp độ: 69
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
vũ khí +14 ,8 món +12, 8 sách ,sói 5sao ,rương 29tr yên...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
sét +14, 8 sách ,3 bánh ,sói 5 sao ngon...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,350,000đ
tieu 99 sv3 vk mcs học 8stn 1skn sx tl6654 còn 334 triệu yên...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
2 món +12...
Cấp độ: 59
Sever: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
140,000đ
vũ khí +16 ,9 món +15 ,max sách ,xe máy 5 sao ngon tbs4648...
Cấp độ: 69
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,350,000đ
7 món +15 ,3 món +14 .8 sách ,sói 5 sao ngon tbs4556...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,450,000đ
8 món +12 ,1 món +14 ,siêu xe 5 sao ngon ,TTGT lv20...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT:
1,300,000đ