Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
7 món +12 , 1 món +14 ,1 món +11...
Cấp độ: 93
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
6 món +12 ,4 món +14 ,max sách ,...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
420,000đ
sét +15 ,siêu xe 5 sao ,sói 5 sao ,tbs6696 , rương 584tr yên...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
tieu 130 sv5 sx lv100 5sao tl6664 max skill910x còn 924 triệu y...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,830,000đ
kunai 127 sv5 học 8stn 1skn sx lv100 5sao tl4432 còn 31m yên ma...
Cấp độ: 127
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
670,000đ
cung 79 sv4 học 8stn sói lv100 5sao tl7666 còn 357m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
980,000đ
tieu 125 sv1 7mtl9 sói lv100 5sao tl9766 max skil910x còn 26m y...
Cấp độ: 125
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,830,000đ
tieu 60 sv1 nic 1nv vk mcs học 11 sách sói lv100 5sao tl6666 cò...
Cấp độ: 60
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,720,000đ
kiem 130 sv2 vk mcs học 8stn sói lv100 5sao tl7666 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,100,000đ
3m15 2m14 4m13 1m12,st5s tb3543,8stn,11m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
vu khi +12...
Cấp độ: 78
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
cung 98 sv4 yoroi tl6 sói lv100 5sao tl5442 còn 113m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
470,000đ
6 món +12 ,siêu xe 5 sao ngon...
Cấp độ: 79
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
tieu 103 sv2 sói tl6544 học 8stn 1skn max skil9x có skil10x còn...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,330,000đ
tieu 90 sv3 học 8stn 2skn sói lv100 5sao tl6442 còn 61m yên rươ...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,530,000đ
kunai 98 sv5 yoroi tl5 vk mcs học 8stn sói tl333 còn 170m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
940,000đ
tieu 130 sv5 vk16 còn 10k lượng sói lv100 5sao tl6665 max skil9...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,150,000đ
kunai 60 sv1 vk4 mcs học 11 sách sói lv100 5sao tl6666 còn 63m ...
Cấp độ: 60
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,020,000đ
vũ khí +11 ,3 món +12,...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
cung 90 sv1 4m16 vk mcs sói lv100 5sao tl9966 max sách bánh còn...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
3,890,000đ