Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
kuni 115 sv1 học 11 sách 3 banh sói tl5555 còn 17m yen max skil...
Cấp độ: 115
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
kuai 110 sv4 vk mcs sx tl6655 còn 237m yên max skil9x có ski10x...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,050,000đ
tieu 99 sv5 ttgt học 8stn còn 102m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT:
1,220,000đ
kuani 130 sv2 vk16 mcs pt tieu 8x...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
5,200,000đ
7 món +12 ,vk tl3, 10 sách ,rương 273 lượng...
Cấp độ: 62
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
8 món +14 ,2 món +16 ,8 sách ,2 bánh ,siêu xe 5 sao ngon tbs566...
Cấp độ: 126
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
8 món +12...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
6 món +12 ,vk tl5 ,9 sách ,tbs4445 ,rương 41tr yên...
Cấp độ: 49
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
7 món +12, 8 sách ,siêu xe ngon lv100...
Cấp độ: 79
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
9 món +12 ,1 món +14, 8 sách ,sói 2cm ,rương 22tr yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
sét +12 ,siêu xe 3 sao ngon ,rương 146 lượng...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
5 món +12 ,4 món +14 ,1 món +10, 8 sách ,siêu xe 5sao ngon ,rươ...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
650,000đ
max sách ,tbs8999 ,rương 14tr yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
370,000đ
vk13 full 12,st lv100 víp tb5606,8stn,50m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
420,000đ
tieu 122 sv4 học 8stn 3b bh sói tl6666 còn 592m yên max skil910...
Cấp độ: 122
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
kunai 69 sv4 học 9 sách 3b sói tl5322 còn 191m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
cung 70 sv2 xe máy lv100 5sao còn 21m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
330,000đ
tieu 103 sv1 sói tl6433 còn 410m yên max skil9x có ski10x...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
570,000đ
dao 130 sv1 sx tl6665 còn 51m yên max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
830,000đ
tieu 79 sv2 vk mcs học 11 sách 6b xe máy tl8666 còn 216m yên rư...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ