Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
tieu79 full+8 con 20m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
dao78 full+8...
Cấp độ: 78
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
130,000đ
tieu78 full +8 con 21m yen...
Cấp độ: 78
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
kunai79 full+8 con 57m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
kiem 78 full+8...
Cấp độ: 78
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
cung79 full8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
130,000đ
kiem79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
kunai79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
tieu79 vk+9 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
dao79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
130,000đ
cung79 9 mon+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
130,000đ
tieu79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
24 triệu yên...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
tieu79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
kunai79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
kiem79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
dao78 full+8...
Cấp độ: 78
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
130,000đ
dao79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
130,000đ
kunai80 full+8...
Cấp độ: 80
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
KUNAI 76...
Cấp độ: 76
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ