Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
kunai 70 sv2 vk mcs 11 sách sx tl1433 60m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
tieu 103 sv2 3m16 8stn 5bbh sx tl5766 20m yên...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kunai sv3 full12 sói 5 sao...
Cấp độ: 111
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
đao 80 sv1 vk13 full 13 14 siêu xe 5 sao...
Cấp độ: 80
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
sv5 kiếm 60 full 14 sói 5 sao...
Cấp độ: 60
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
670,000đ
kiem 99 sv4 8m14 8stn sx tl552 520m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tieu 98 sv1 vk16 set 14 11 sách 8 bánh 410m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,250,000đ
dao 99 sv2 8stn 10bbh 95 lượng 340m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
650,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
380,000đ
kiem 90 sv2 yoroi tl6 vk mcs 8stn 20 bánh sx tl6666 1 tỉ 160m y...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,020,000đ
kiem 99 sv2 8stn sói tl6653...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
Kiếm 99 2m15 5m14 3m12, 7mtl , xe 5s ngon 2cm tc né ftbx 2263 ,...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
620,000đ
kiem 90 sv7 vk16 sx tl6666 713m yên max skil9x...
Cấp độ: 90
Sever: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
quat 73 sv7 11 sách 20 bánh sói tl3643 97m yên...
Cấp độ: 73
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
380,000đ
tieu 99 sv2 vk mcs 8stn 20 bánh xm tl6666 1 tỉ 300m yên 1630 lư...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,700,000đ
kiem 103 sv2 2m16 8stn 19 bánh sx tl3333 480m yên max skil9x...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
770,000đ
kiem 83 sv2 11 sách 20 bánh sói tl2542 155m yên 3640 lượng xm 2...
Cấp độ: 83
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
880,000đ
9 món +14 ,1 món +12 ,max sách ,sói 5sao ngon rương 250tr yên...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
sét +12 ,max sách...
Cấp độ: 79
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
Tiêu 90 7m14 3m12 , full tinh luyện , m3 , sói 5s 2cm tc hp ftb...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ