Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
full 14 2m12,sx5sao víp tb3656,92m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
720,000đ
full 14 4m12,st5sao víp tb3533,có skill 10x...
Cấp độ: 112
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
full 12 3m8,st tb3543,8stn,201m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
full 14,st5s víp tb6656,8stn,3bbh,56m yên...
Cấp độ: 115
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
900,000đ
3 món +16 ,7 món +14 ,8 sach ,siêu xe 5sao ngon tbs6666 ,rương ...
Cấp độ: 110
Sever: Sanzu
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
sét +12 ,sói 2cm lv100, 8 sách...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
270,000đ
Tiêu 69 f14 3m12 full tl , sói 5s 2cm tc hp ftbs 0040, max sách...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
Kunai 90 f14 8mtl , sói 5s 2cm tc ftbs 3666, 8stn 10bbh , 56m y...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ
dao 42 sv6 vk tl8 8stn trâu tl6666...
Cấp độ: 42
Sever: Tone
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
kiem 90 sv3 vk mcs 11 sách sói tl4625 400m yên max skil9x...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
940,000đ
kunai 90 sv5 vk16 8stn sx tl5616 536m yên max skil9x...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,270,000đ
tieu 70 sv2 vk16 mcs set 16 11 sách 20 bánh 1 tỉ 80m yên có hào...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
15,000,000đ
mắt 4,full 16,st5sao víp tb4757,pt tiêu lv81 vk14 full 12...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
3,850,000đ
mắt 4,2m16 cả vk full 14,st5sao víp tb3646,1 tỷ yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,650,000đ
full 14,sx5sao tb2433,233m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
vk14 full 12,st5sao tb2423...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
full 14,st2sao tb3633,115m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
3m12 full 8,sx tb0302,8m yên...
Cấp độ: 77
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
2m16 cả vk full 15,st5sao víp tb6666,15m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,550,000đ
cải trang vv,mắt 3,full 14,sx5sao tb1435,16m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
770,000đ