Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
full 12,437m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
380,000đ
4m12 4m10 2m8,66m yên,ko sói...
Cấp độ: 71
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
8 món +15 ,2 món +14 ,TTGT lv15 ,tbs6666...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT:
1,550,000đ
4 món +16 ,3 món +15 ,3 món +14 ,2 siêu xe 5 sao ,tbs0799 ,phân...
Cấp độ: 103
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,250,000đ
sét +14 ,rương 377tr yên ,TTGT lv1...
Cấp độ: 115
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT:
1,550,000đ
8 món +14 ,2 món +12, có mắt 3...
Cấp độ: 98
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
3 món +12...
Cấp độ: 85
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
130,000đ
vk12 full 9,8stn,23m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Sanzu
Class: Đao
TTGT: Không
110,000đ
vk12 1m13 full 8,st tb21,3m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
2m12 full 10,8stn,7m yên,265 lượng...
Cấp độ: 70
Sever: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
vk12 full 10,22m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Sanzu
Class: Đao
TTGT: Không
110,000đ
7 món +14 ,3 món +12 , full tinh luyện ,siêu xe 5 sao ngon ,tbs...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
9 món +15 ,1 món +16 ,full tinh luyện ,tbs6666 ,rương 5690 lượn...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
2,100,000đ
8 món +15 ,2 món +14 ,full tinh luyện ,tbs4566...
Cấp độ: 128
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,450,000đ
vũ khí +16 ,6 món +15 ,3 món +14 ,tbs6679, rương 160 lượng ,288...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
2,100,000đ
7 món +12 ,có skill 10x...
Cấp độ: 103
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
370,000đ
7 món +14 ,3 món +12...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ
sét +14 ,nhiều đồ +12...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
570,000đ
5 món +12 ,rương 322tr yên...
Cấp độ: 98
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
vu khí +12 ,có yoroi...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ