Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
tieu 80 sv5 học 8stn sx tl7544 còn 150m yên...
Cấp độ: 80
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,160,000đ
tieu 70 sv1 vk mcs học 5stn có đá dv đ89 sói trâu...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
cung 130 sv5 học 8stn sx tl6666 max skil910x còn 856m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,670,000đ
kiem 115 sv5 vk14 mcs học 8stn sx tl4333 còn 594m yên max skil9...
Cấp độ: 115
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
760,000đ
dao 99 sv4 vk mcs học 8stn sx tl6333 maxx skil9x còn 46m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
2,050,000đ
quạt 125 sv4 sx lv100 5sao tl5544 max skil910x...
Cấp độ: 125
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
tieu 69 sv6 vk16 mcs sx tl9969...
Cấp độ: 69
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,380,000đ
kunai 103 sv1 vk mcs sói tl6666 còn 104m yên max skil9x có skil...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,830,000đ
KIẾM 50 VK5X MCS +12 TINH LUYỆN 4, BỘI TL0, FULL+12, 1M8, SÓI Đ...
Cấp độ: 50
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
Cung 113 vk+14 tinh luyện 6, Găng +12 tl6, bội +14 tl5, bùa +13...
Cấp độ: 113
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
750,000đ
Kunai 95 vk+8, 3m12, 191tr yên...
Cấp độ: 95
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
Kiếm 103 vk mcs+13, 2m12, trâu tb TC hp...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
Tiêu 105 vk+12, sói 3 sao, yoroi...
Cấp độ: 105
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
Quạt 109 vk+14, xe máy lv100 full tb, 8 stn, 205tr yên...
Cấp độ: 109
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
360,000đ
Cung 79 full+8...
Cấp độ: 79
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ
mắt 3,1m16 full 15 2m14,st5s víp tb6666,max bánh,8stn,330m yên,...
Cấp độ: 116
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,600,000đ
TTGT lv10,1m15 full 12 13,sx5s tb3654,max sách,28m yên,có skill...
Cấp độ: 111
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT:
600,000đ
mắt 3,1m16 full 14,sx5s víp tb3664,8stn,565m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,900,000đ
full 14,sx5s 2cm tb5666,5stn,1skn,21m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,250,000đ
6 món +14 ,4 món +16 ,full tinh luyện ,max sách ,11 bánh ,sói 5...
Cấp độ: 98
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,500,000đ