Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
dao 59 sv2 full set mcs tóc nhímsói tl5767 158m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
2,000,000đ
kunai 90 sv5 7m16 3m14 8stn 10bpl sói tl6666 210m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
2,750,000đ
tiue 90 sv1 8stn 10bbh sx tl6667 164m yen...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,940,000đ
kiem 130 sv1 vk mcs 8stn 20 bánh sói tl6666 600m yên 874 lượng ...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,750,000đ
sét +14 ,max sách ,siêu xe 5sao ngon ,rương 67tr yên...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
4 món +14 ,6 món +12 ,sói 5sao ,siêu xe 5 sao ngon ,rương 146tr...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
8 món +14 ,2 món +12, max sách ,15 bánh ,sói5 sao ngon ,rương 4...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
700,000đ
4 món +15 ,6 món +14 ,8 sách ,2 bánh ,sói 2sao ngon ,rương 38tr...
Cấp độ: 80
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
9 món +14 ,1 món +12 ,max sách ,max bánh ,sói 5sao ngon ,rương ...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 49
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
170,000đ
full 14 5m12,st lv100 tb1321,13m yên...
Cấp độ: 100
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
full 12 2m8,11m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
170,000đ
kiem 80 sv4...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
kunai 85 sv4 11 sách sói tl1433 32m yên...
Cấp độ: 85
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
kiem 110 sv5 vk14 8stn 257m yên có skil10x...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ
kiem 110 sv5 8stn 8 bánh sx t;62 có sklil10x...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
470,000đ
kiem 110 sv5 vk14 mcs 8stn 410m yên có sklil10x...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
720,000đ
dao 79 sv1...
Cấp độ: 79
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
170,000đ
kiem 110 sv5 8stn sói tl316 440m yên có skil10x...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
490,000đ
dao 99 sv4 vk mcs 8stn sói tl3654...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,000,000đ