Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
tieu 80 sv2 11 sách 10bbh 4bpl sx tl4656...
Cấp độ: 80
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
dao 110 sv4 3m16 cả vk mcs 8stn 10bbh sx tl4655...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,300,000đ
tieu 79 sv3 11 sách 20 bánh sói tl5636...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
430,000đ
tieu 110 sv2 4m16 cả vk 11 sách 20 bánh sói tl8899 330m yên mn ...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,100,000đ
tieu 124 sv7 11 sách 20 bánh trâu tl1555...
Cấp độ: 124
Sever: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
kiem 59 sv4 vk14 mcs 8stn 20 bánh sói tl152 60m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
kiem 99 sv6 vk mcs 8stn xm tl1421...
Cấp độ: 99
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
330,000đ
kunai 60 sv6 sói tl532 113m yên 11 sách...
Cấp độ: 60
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
480,000đ
Tiêu 90 full 14 , 7mtl6 , sói 5s ngon , pt tiêu 4x...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
620,000đ
quat 99 sv3 11 sách xm tl2523...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
540,000đ
tieu 99 sv1 vk16 11 SÁCH 8 bánh 54m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
dao 69 sv1 vk14 mcs 8stn 3bbh...
Cấp độ: 69
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
tieu 79 sv2 vk mcs 11 sách 10bbh sx tl2652...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
tieu 116 sv2 8m14 cả vk 7stn sói tl2433...
Cấp độ: 116
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
440,000đ
kiem 122 sv3 vk mcs 11 sách sx tl4654...
Cấp độ: 122
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ
kiem 98 sv6 8stn 8 bánh vk mcs sx tl1652...
Cấp độ: 98
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
480,000đ
kunai 90 sv6 vk mcs 8stn 6bbh 5bpl sx tl2531 140m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
kiem 90 sv2 8stn 10bbh sx tl5665...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
720,000đ
kiem 123 sv5 vk mcs 11 sách 10bbh sói tl6666 180m yên...
Cấp độ: 123
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ
kiem 99 sv4 8stn 6bpl 5bbh sx tl552...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ