Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
dao 69 sv1 học 8stn sói tl6544 còn 176m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
940,000đ
tieu 60 sv2 gần full set mcs học 11 sách sói tl6654 còn 36m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,420,000đ
kiem 59 sv4 gần full set mcs học 11 sách soi tl9955 còn 613m yê...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,830,000đ
tieu 59 sv4 học max sách bánh sói tl9999 còn 224m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,330,000đ
tieu 90 sv2 học 8stn 2skn sói tl6666 còn 12m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,770,000đ
quạt 130 sv3 ngọc 1.2 mcs sll sói tl9988 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
5,100,000đ
kiem 80 sv4 vk14 sói tl6652 còn 17m yên...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
670,000đ
tieu 98 sv2 học 8stn 2skn 1b sói tl6666 còn 73m yên max skil9x ...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,500,000đ
kiem 60 sv4 vk15 học 8stn sói tl7765 còn 77m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,220,000đ
cung 130 sv1 học 11 sách 1b soi tl4433 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,050,000đ
mắt 3,full 14 5m12,st5s tb1521,8stn,74m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
Có cải trang,full 14 4m12,st tb0221,8stn,18 bánh,1m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
full 12,sx5s 2cm tb2332,max sách,2 bánh,318m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
full 14 1m12,sx5s 2cm tb3444,8stn,250m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
3m12 full 8,đủ sex 9x,8stn,hết yên...
Cấp độ: 93
Sever: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
kiem 90 sv4 vk14 mcs học 8stn sx tl5331 còn 17m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
830,000đ
tieu 115 sv3 vk14 sói tl5555 còn 314m yên max skil910x...
Cấp độ: 115
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kiem 120 sv1 sx tl5444 max skil910x...
Cấp độ: 120
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,050,000đ
kunai 59 sv5 học 8stn sói tl6666 còn 35m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,160,000đ
tieu 59 sv1 vk14 mcs học 11 sách 1b sói tl4444...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,120,000đ