Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
tieu 60 sv6 vk mcs sx tl52 nic 1nv...
Cấp độ: 60
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt 114 sv4 yoroi tl4 học 5stn 2skn sói tl644 còn 118m yên ma...
Cấp độ: 114
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
460,000đ
kiem 70 sv6 học 8stn xe tl3333 còn 10m yên 198lg...
Cấp độ: 70
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
290,000đ
kiem 45 sv1...
Cấp độ: 45
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
tieu 90 sv4 yoroi tl4 học 8stn 1skn còn 44m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
quạt 70 sv4 yoroi tl5 sx tl442 học 8stn 1skn 1b...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
420,000đ
tieu 60 sv2 vk mcs học 8stn 1skn sói tl6544 còn 57m yên rương đ...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
tieu 70 sv5 vk mcs học 11 sách sói tl6443 còn 204m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
710,000đ
tieu 79 sv1 vk14 mcs sx tl4443 còn 23m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
dao 130 sv2 vk mcs học 11 sách sx tl6665 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,440,000đ
kuani 103 sv2 vk mcs sói tl6666 học 8stn còn 1 tỉ 200m yên có s...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,040,000đ
kunai 59 sv4 sói tl7666 còn 260m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,440,000đ
kunai 59 sv1 vk14 học 11 sách sói tl4331 còn 93m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
690,000đ
tieu 130 sv4 học 8stn 2b sói tl6554 còn 71m yên max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
730,000đ
kiem 61 sv5 học 8stn 1b sx tl6432 còn 32m yên...
Cấp độ: 61
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tieu 110 sv4 full14 học 8stn sói cs max tl5332 con 109m yên max...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,160,000đ
tieu 79 sv2 vk14 mcs học 11 sách 1b sói tl643...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
610,000đ
kiem 118 sv1 vk mcs học 8stn sx tl6543 còn 356m yên max skil910...
Cấp độ: 118
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,830,000đ
quạt 130 sv1 học sách sói tl6665 còn 732m yên max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
kiem 67 sv1 học 8stn trâu tl4442...
Cấp độ: 67
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ