Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
kunai 70 sv2 200m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
kiem 70 sv4 vk16 11 sách 20 bánh sói tl6666 40m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm 90 sv2 vk16 mcs 8stn 20 bánh sói tl6766 70m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,440,000đ
kiem 99 sv5 7m14 cả vk mcs sx tl3533 mã skil9x...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
530,000đ
kiem 99 sv1 vk16 mcs 11 sách 20 bánh sx tl6978 566m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,300,000đ
cung 130 sv6 vk mcs 10 sách 6 bánh 130m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
1,830,000đ
kiem 90 sv6 vk mcs 11 sách 8stn 4bpl sói tl6666 238m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
830,000đ
kiem 99 sv6 3M16 8stn 20 bánh sói tl651 510m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,970,000đ
kiem 99 sv6 vk16 mcs sói tl4646 1 tỉ yên...
Cấp độ: 99
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,830,000đ
sét +14 ,siêu xe 5sao ngon...
Cấp độ: 69
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
sét +14 ,siêu xe 5sao ngon tbs6666, rương 100tr yên cải trang v...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
700,000đ
sét +15 ,max sách ,max bánh ,siêu xe 5sao ngon tbs6666 ,rương 7...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
750,000đ
3 món +16 cả vk .3 món +15 ,4 món +14 ,max sách ,max bánh ,sói ...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
900,000đ
mắt 3,full 14 1m15,sx5s tb4644,pt tiêu 78 full 14 1m12...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
mắt 3,full 12 2m9,st lv100 tb0666...
Cấp độ: 59
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
mắt 2,full 14 1m12,st tb3333...
Cấp độ: 109
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
vk16 full 14,xe máy 5sao tb3343...
Cấp độ: 130
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,750,000đ
full 12 3m8,st tb0200,31m yên...
Cấp độ: 48
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
4m16 1m15 5m14,sx5sao víp tb5666,1m yên,pt tiêu 9x sói5sao...
Cấp độ: 130
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,300,000đ
4m16 full 14 mắt 3,sx5sao víp tb6666,50 tnp,218 lượng...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,450,000đ