Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
vk14 full 13,st lv100 2cm tb2222,9 sách,10 bánh,18m yên...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
470,000đ
Kiếm 40 vk+12 tinh luyện 2, full+8, sói TB TC+hp...
Cấp độ: 40
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
Kiếm 60 vk+12 tinh luyện 3, full 89, sx full tb, 26tr yên...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
Kunai 71 vk+12 tinh luyện 5,5m12, full+89, 8stn, còn 300 lượng ...
Cấp độ: 71
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
Kiếm 69 vk+12, full+8, 8stn, 51tr yên...
Cấp độ: 69
Sever: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
Kunai 59 vk+12, 1m12, f8...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
Kiếm 99 vk+12, 3m12, full+10, sói full tb, yoyoi tl3...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ
Tiêu 99 vk+12 tl5, full+14 ,găng tl5, yy tl5,, 1m12, 8stn , sx ...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
670,000đ
Kiếm 90 vk+14 ,3m12 , f89, sx full tb, còn 49tr yên...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
Quạt 88 vk+14 tl5, full+12 ,găng tl5, ty tl3, sói 2 sao ,max sá...
Cấp độ: 88
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
Quạt 112 vk+14 tl5, 3m12, f89, sói 3 sao...
Cấp độ: 112
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
Kiếm 77 vk+10, full+10, 2m8, còn 47tr yên...
Cấp độ: 77
Sever: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
Cung 77 vk+10 full 910, xe máy full tb còn 41 tr yên...
Cấp độ: 77
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
110,000đ
Đao 49 vk+12, full+12, 1m8, 88tr yên , sói đen full tb, 8 stn...
Cấp độ: 49
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
Cung 50 vk+12, full+12, 1m8, 41tr yên, tinh luyện 6544, học 11 ...
Cấp độ: 50
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
Cung 81 vk+8, 2m12, full+8, sói TB 0320, học 1stn...
Cấp độ: 81
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 70 vk14 tl7 full14 2m tl7 2m tl5 full tl6 học 8stn 3skn ...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,600,000đ
Kunai 49 vk12 tl7 full12 găng tl6 1m tl4 1m tl2 3m tl5 học 8st...
Cấp độ: 49
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
Kiếm 130 vk15 tl6 full 15 2m tl6 1m tl4 5m tl3 học 8stn sói ...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
full 12,st lv100 tb0114,8stn,200m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
380,000đ