Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
cung 130 sv1 sói tl6555 học 11 sách max skill910x...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,440,000đ
tieu 70 sv5 sx tl6554 còn 91m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
kunai 103 sv4 vk mcs sói tl6666 còn 191m yên rương đ89...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,870,000đ
cung 104 sv4 học 8stn 8b sói tl6665 còn hơn tỉ yên max skil9x c...
Cấp độ: 104
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,720,000đ
dao 90 sv4 vk14 mcs sx tl6666 học 8stn...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
tieu 130 sv3 vk14 mcs học 11 sách 2b sói tl6666 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
940,000đ
tieu 98 sv5 sói tl6666 còn 416m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
870,000đ
quạt 130 sv3 yoroi tl5 max sách bánh vk14 còn 680m yên max skil...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
670,000đ
dao 70 sv2 vk14 full set mcs sx tl6666 còn 25m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,430,000đ
tieu 99 sv5 vk16 còn 745m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
870,000đ
max buff...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
max buff...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 74
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 74
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 74
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 74
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 74
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ
Đao 42 vk mcs +12, sói full tb , 7 stn...
Cấp độ: 42
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
110,000đ
kuani 70 sv4 vk14 học 8stn còn 10m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
kunai 110 sv3 vk mcs học 8stn 2skn sói tl5421 còn 135m yên có s...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ