Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
full 14 1m12,st5sao tb2344...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
kiem 103 sv6 2m16 cả vk 8stn 2b sói tl3633 76m yên pt ngon...
Cấp độ: 103
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,250,000đ
cung 99 sv1 vk16 mcs 6m16 11 sách 20 bánh sx tl6666...
Cấp độ: 99
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
3,200,000đ
tieu 59 sv5 7m14 cả vk sói tl6666 8stn 16m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
kiem 70 sv5 8stn 10bpl sx tl3563 65m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kiem 90 sv4 vk mcs 5m16 8stn 10bbh sói tl3533...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,380,000đ
kunai 98 sv3 11 sách 20 bánh sx tl6666 250m yên max skil9x ct v...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
kunai 60 sv7 vk mcs sói tl2966 11 sách 130m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
tieu 69 sv1 set mcs sói tl6664 30lg 70m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
820,000đ
kiem 90 sv1 vk14 8stn 2 tỉ yên...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
520,000đ
kunai 90 sv4 vk14 mcs 7m14 8stn...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
440,000đ
tieu 98 sv1 vk16 11 sách 20 bánh sói tl6666 550m yên max skil9x...
Cấp độ: 98
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,150,000đ
kunai 70 sv1 5m16 11 sách 10bbh sói tl6996 425m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
3,150,000đ
kunai 90 sv2 vk mcs 10bbh 8bpl 8stn sói tl2646 40m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,050,000đ
kiem 99 sv5 7m14 cả vk 8stn...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
tieu 110 sv4 ct vv vk16 11 sách 20 bánh sx tl6768 760m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
tieu 69 sv1 vk14 mcs sói tl6966 380m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
kiem 99 sv1 vk16 mcs có ct pl 11 sách 20 bánh sx tl3754 960m y...
Cấp độ: 99
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,550,000đ
kiem 90 sv1 8stn 10bbh sói tl6666 840m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
kunai 68 sv2 vk mcs sói tl22...
Cấp độ: 68
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ