Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
max buff ,full map...
Cấp độ: 76
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
9 món +12 ,siêu xe 5sao...
Cấp độ: 95
Sever: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
8 món +14 ,2 món +16 ,sói 5sao ngon tbs5456 ,rương 360tr yên...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
4 món +14 ,6 món +12 ,siêu xe 5sao ngon ,rương 1ty8 yên...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
sét +14 ,8 sách ,11 bánh, mắt 4 ,sói 5sao ngon tbs6666 ,rương 5...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
sét +14 ,max sách ,max bánh ,sói 5sao ngon ,tbs4346 ,cải trang ...
Cấp độ: 100
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
950,000đ
vũ khí +15 ,8 món +14 ,1 món +12 ,9 sách ,max bánh ,siêu xe 5sa...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
8 món +12 ,2 món +14 ,max sách ,sói 5sao ngon ,rương 20tr yên...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
420,000đ
quat 86 sv2 vk tl3 yroi tl4 7stn...
Cấp độ: 86
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
170,000đ
quat 115 sv3 sói 5s 2cm 525m yên max skil9x...
Cấp độ: 115
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
kunai 110 sv3 vk mcs 8stn sx tl2433 1 tỉ yên có skil10x...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
tieu 110 sv2 vk mcs 8stn sx tl4646 1 tỉ 420m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
kiem 110 sv5 vk mcs 7stn sx tl2332 136m yên có skil10x...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
kunai 99 sv2 vk14 mcs 8stn19 bánh sx tl441 400m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
570,000đ
tieu 90 sv2 62 tnp sói tl6666 167m yên 11 sách 10bbh...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
770,000đ
kunai 90 sv3 vk mcs 8stn 7 bánh sx tl3435 1 tỉ 440m yên max ski...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
kim 90 sv5 6m16 8stn 20 bánh sx tl6666 83m yên max skil9x...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,100,000đ
kiem 110 sv5 vk mcs 8stn sx tl4666 46m yên có ski10x...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
kiem 90 sv1 8stn 5 bánh sói tl6666 300m yên max skil9x...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ
tieu 112 sv3 8stn 10bpl sói tl3633 132m yên...
Cấp độ: 112
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
340,000đ