Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
kiem 90 sv2 vk14 mcs sx tl6664 học 8stn 1skn còn 82m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ
mắt 3,4m14 full 12,sx5s 2cm tb6776,8stn,64m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 108
Sever: Tone
Class: Đao
TTGT: Không
1,050,000đ
TTGT LV21,full 14 1m12,sx5s tb5666,8stn,11 bánh,75m yên,có skil...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT:
1,750,000đ
full 12 3m8,sd tb1222,8stn,2bpl,47m yên...
Cấp độ: 68
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
vk12 full 8,st tb0220,8stn,24m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ
3m12 full 8, 21m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
full 14 5m12,sx lv100 2cm tb3634,8stn,16 bánh,9m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ
mắt 3,2m16 full 14,sx5s tb6666,8stn,2skn,689m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
2,500,000đ
1m16 full 15 vk13,sx5s tb3445,8stn,2bbh,100m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
kiem 42 sv1 học 8stn sói tl6644 còn 72m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
390,000đ
kiem 49 sv2 học 8stn còn 312m yên 27 lượng...
Cấp độ: 49
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
490,000đ
kunai 42 sv1 vk mcs có sói trắng còn 80m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,830,000đ
kiem 130 sv5 học 8stn 10 bánh bh sói lv100 5sao tl5555 còn 282m...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
tieu 80 sv6 học 8stn sói tl6652 còn 27m yên...
Cấp độ: 80
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,780,000đ
kiem 69 sv4 học 8stn sói tl664 còn 7m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,530,000đ
cung 115 sv3 vk14 mcs học 11 sách 8 bánh sói tl6666 còn 51m yên...
Cấp độ: 115
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
630,000đ
tieu 70 sv2 học 11 sách sx tl4332 còn 127m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kiem 59 sv4 học 11 sách 1b sói tl8766...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,600,000đ
tieu 121 sv3 vk14 học 11 sách 1b sói tl5554 còn 62m yên max ski...
Cấp độ: 121
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kunai 99 sv6 vk16 mcs học 8stn 2b sx tl7443 còn 96m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
3,270,000đ